Hyvää Itsenäisyysypäivää . Tämä on suuri päivä menneisyydelle sekä tulevaisuudelle . Jokaisen olisi syytä muistaa mitä menneet sukupolvet ovat tehneet itsenäisyyden eteen ! Juhla seremoniat isoine koristeineen sekä pukuineen linnan juhlissa ovat silkkaa glamouria sen rinnalla mitä oikein sisimmässä itsenäisyydellä tarkoitetaan ! Itsenäinen valtio on omilla rajoillaan muista maista erottuva kansallinen yhteisö . Liberaalinen sekä monikulttuurinen ajattelu on tätä mitä enemmälti sekoittanut -asioita pyritään perustelemaan työvoimapulalla sekä innovaatioilla sekä jopa hyvin räikeällä tavalla jopa kopioinnilla -otetaan siis mallia muista . Globaalia asiaa ei saisi kritisoida -se on hyvin herkkä alue . Jos astut jonkun varpaille näiden asioiden puitteissa -sinut leimataan useimmiten rasismi syytöksillä ! Hiukan oikeudenmukaisuutta myös omalle identiteetille pyydän -kaikille hyvää sekä tasapuolisuutta . Rauhaa ja sovittelu kykyä - joskus niitä on kompromissiksikin nimitetty . Hyvää Itsenäisyyspäivää Suomi v. 2012 ! T. Timo Aalto