Yhdysvaltalaiset tiedemiehet ovat onnistuneet ensimmäisinä maailmassa luomaan keinotekoisesti mikrobin, jota voi pitää elävänä. US Journal Science - tiedelehti kertoo yhdysvaltalaisten tiedemiesten valmistaneen bakteerin DNA:ta laboratoriossa.
tyhja.gif

tyhja.gif
Tiedemiehet purkivat Mycoplasma genitalium -bakteerin perimän ja rakensivat sen DNA:n uudestaan. Lopputuloksena oli alkuperäisen kaltainen, mutta keinotekoisesti rakennettu bakteeri.

Mikrobin onnistunut rakentaminen on yksi askel kohti elämän luomista keinotekoisesti, arvelevat tiedemiehet. Uuden saavutuksen uskotaan synnyttävän kiihkeää keskustelua synteettisen biologian eettisyydestä ja turvallisuudesta.

Missään maassa ei ole varauduttu lainsäädännöllä synteettisen biologian avaamiin uusiin tilanteisiin. Synteettinen biologia . Tämä termi synnyttää -ainakin minussa pelkoa , ahdistusta tulevaisuutta ajatellen . USA -kulkee kehityksen kärjessä ja muut perässä . Suomikin monella tapaa kopio Ameriikkaa mm. mediassa ja kouluissa . Mihin tämä johtaa ? Ei edes luoja tiedä ? Tavallaan pelkooni myös liittyy kirkkomme erilleen kasvaminen ja sen sisällä jakautuminen eri lohkoihin ? Asiat muodostuvat hyvin vaikeiksi käsittää . Itseni kohdalta olen päättänyt muutaman asian . Se on jo tulossa " työn alla " .  Vielä vanhat ajat palaavat - sanokaa minun sanoneen " ennen oli miehet rautaa , laivat oli puuta hiio hoi "   .