Sanomalehti Kalevaan kirjoittamassaan kolumnissa Viinanen tyrmää väitteet, joiden mukaan EU:n päätöksentekojärjestelmää ja rakenteita muuttavan uudistussopimuksen myötä presidentillä ei olisi enää asiaa Eurooppa-neuvoston kokouksiin eikä valtaa unionissa esillä olevissa ulkopolitiikan kysymyksissä.

Joissain puheenvuoroissa ulkopolitiikan johtamiseen on Viinasen mukaan liitetty ongelmia, jotka eivät ole todellisia. Hänen mielestään perustuslain muutosvaateet ovat poliittisia ja niiden tärkein tavoite vaikuttaa olevan presidentin vallan karsiminen.

Viinasen mukaan ulkopolitiikan johtaminen presidentin ja valtioneuvoston kesken toimii hyvin eikä perustuslain muuttamiseen ole siltä osin tarvetta. Hän pitää hämmentävänä sitä, että huolellisesti valmisteltua perustuslakia haluttaisiin muuttaa päivänpoliittisin argumentein vain kahdeksan vuoden voimassaolon jälkeen.  Eu ; lle ei saa antaa periksi tässä asiassa . Ei missään nimessä . Eu vie kohta tuhkatkin pesästä . Yhdyn edelliseen .