Vuonna 2006 terveyskeskusten tai sairaaloiden vuodeosastoilla hoidettiin päihteiden vuoksi yli 21 000 suomalaista, ilmenee Stakesin kokoamista päihdetilastoista. Päihteiden vuoksi vuodeosastoilla hoidetuista potilaista suurin osa oli 24 - 64-vuotiaita.

Samalla yhä kasvava huonokuntoisten vanhusten joukko joutuu jonottamaan vuodeosastopaikkaa. Päihdepotilaat ovat rasittaneet vuodeosastoja valtakunnan tasolla yhtä paljon jo vuodesta 2004.

Suurissa kaupungeissa tilanne kuitenkin vaihtelee. Monissa kaupungeissa vuodeosastojen päihdekuormitus on laskussa. Poikkeuksen tekevät mm. Kuopio ja Jyväskylä. Molemmissa kaupungeissa päihdekuormitus on selvässä kasvussa. Myös Espoossa vuodeosastojen päihdekuormitus on ollut kasvussa. Tämä " tuttu juttu " katajainen kansa . Ja Viron rallin jarrutus . Ehkä olisi syytä nyt korottaa hintoja ja pysyvästi vieläkin . Ratkaisuna hinnan alentaminen oli väärä ! Hillitä Viron rallia . Kuitenkin suuremmassa määrin tämä porukka joka reissaa  hallitsee alkoholin käytön . Tämä olisi pitänyt ottaa huomioon . Viroon ei kaikki pääse matkustaa , ne jotka reissaavat ulkomailla , hallitsevat alkoholin käytön ja ovat työssäkäyvää porukkaa.  Kantapään kautta aina !