www.uusisuomi.fi/raha/116441-880-milj-%E2%82%AC-%E2%80%93-tallaiset-vakuudet-suomi-saa  Suomen tulee maksaa 1,4 miljardin euron osuutensa Euroopan pysyvästä vakausrahastosta yhdellä kerralla vuonna 2013. Muut maat maksavat osuutensa viiden vuoden aikajänteellä. Näin ollen Suomi mahdollisesti menettää korkotuottoja.

Valtiovarainministeriö selvittää myös sitä, miksi välillä puhutaan 20 prosentin suuruisesta vakuudesta, vaikka 880 miljoonaa on 40 prosenttia Suomen arvioidusta takausosuudesta.

- Vakuuden alkusijoitus on 40 % Suomen laskennallisesta lainaosuudesta. Oletetun n. 3 % koron tasolla sijoitus vastaa 30 vuoden kuluttua Suomen laskettua lainaosuutta (noin 2,2 mrd. euroa). Kun kyseiseen laskennalliseen lainaosuuteen lisätään mahdollinen EKP:n väliaikainen vakuus ja tälle summalle lasketaan 165 %:n ylitakaus, joka tarvitaan ERVV:n AAA-luokitukseen, on vakuuden alkusijoitus karkeasti 20 % laskennallisesta takaussummasta, valtiovarainministeriö selvittää.

Silmänkääntötemppu ?